top of page

Bilim Özü Hakkında

"Geçmişten geleceğe Bilimin Özü"

Sloganı "Geçmişten geleceğe Bilimin Özü" olan bu oluşum; geniş kategori yelpazesi ile her yaş grubuna hitap ederek, Türkçe kaynak sağlayacak bir bilim platformu olma yolunda bilimseverleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

İlkelerimiz

İlke-1: Bilimin Gerçekliği ve Üstünlüğü İlkesi

1- Bilim Özü, bilimin sürekli gelişen, sahici, somut ve daima test edilebilir (gözlemlenebilir) yapısından ötürü, bilimdeki evrensel ve bütünleşmiş anlayışı da hesaba katarak yapıcı pozitivist ve bilimsel realist karışımı bir ideolojiyi benimser ve bu yaklaşımla hareket eder.

 

2- Bilim Özü bu temel modeli kendi esas felsefesi ve niteliği olarak görür, bilimin bireylere ve şahsi çıkarlara (sistemlere) değil, bireylerin ve şahsi çıkarların (sistemlerin) bilime adapte edilebilir olduğu gerçeğini kabul eder. Bilimin, tüm bireysel ve şahsi çıkarlardan (sistemlerden) bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunur.

 

3- Bilim Özü, siteyi kullanırken belirli bir görüşü ya da iddiası olanlardan, görüşlerinin ya da iddialarının kaynaklarını yalnızca açık bir şekilde ifade etmesini (belirtmesini) değil, aynı zamanda bu kaynakları bireysel olarak, orijinal kaynaklarından okuyarak anlamış olmasını bekler.

 

4- Bilim Özü bilim dışı veya sahte bilime (astroloji, aşı karşıtlığı, simya, frenoloji, homeopati, alternatif tıp, kuantoloji, ufoloji, antik uzaylılar, düz dünyacılık vb.) dayanan, akademik çalışmalarla (araştırmalarla) ortaya konup kanıtlanmamış şahsi inanç ve ideolojilere ve bu ideolojilerin bilimsel gerçeklere karşı savunma olarak kullanılmasına, bilimsel gerçekler yerine bu sahalardan gelen argümanların benimsenmesine, bu sahalardaki iddiaların bilime saldırı aracı haline getirilmesine ve bunların açıkça tartışmalarda malzeme olarak kullanılmasına da kesinlikle izin vermez.

 

5- Bilim Özü bunu, “bilimin gerçekliği ve üstünlüğü ilkesi” olarak görür.

İlke-2: Politik Görüşlerden ve İdeolojilerden Bağımsızlık İlkesi

1- Bilim Özü, kendi felsefesine binaen hiçbir politik ve şahsi görüşü, fikri ve ideolojiyi (sol, merkez, sağ ideoloji ve/veya siyasi görüşü ve bunların dışında kalan herhangi bir siyasi düşünceyi) savunmamakta, desteklememekte ve reklamını/propagandasını yapmamaktadır. Dolayısıyla, Bilim Özü’nün herhangi bir politik ve şahsi görüşü, fikri ve ideolojisi bulunmamaktadır.

 

2- Bilim Özü, bilimsel ve/veya tarihsel amaçla belirli bir siyasal pozisyonun argümanlarından, tarihinden, eleştirilerinden bahsedebilir; fakat bunun ötesine geçmez, geçecek herhangi bir girişimde de bulunmaz. Tüm bunları objektif, dengeli ve eşit bir şekilde yapar.


3- Bilim Özü, bünyesindeki (bulundurduğu) yazarlardan (bireylerden) hiçbirinin siyasal ideolojisini içeriklerinde verilen bilgilere karıştırmamakta ve karışmasına müsaade etmemektedir. Bunun en temel sebebi, Bilim Özü bünyesindeki gönüllülerin politik görüşlerinin (ideolojilerinin) birbirinden farklı olması ve Bilim Özü’nün hiçbir politik görüşe (ideolojiye) ait olmamasıdır. Daha da önemlisi, Bilim Özü’nün kuruluş amacının (vizyonunun ve misyonunun) siyasi içeriğe dayanmamasıdır.

 

4- Bilim Özü hiçbir konuda, kimseyi, herhangi bir politik görüşü (ideolojiyi) kabul ettirmeye veya reddettirmeye çalışmaz.

 

5- Bilim Özü dahilinde hiçbir politik görüşün (ideolojinin) açık veya gizli biçimde propagandası yapılamaz ve yapılmasına da müsaade edilmez. Siteyi bu amaçla kullananlar uyarılmaksızın engellenirler. İçeriğinde buna yönelik yorumlar ve ifadeler bulunan mesajlar/içerikler silinecektir. Benzer şekilde, politik görüşlerle (ideolojilerle) veya bunları taşıyan kişilerle alay etmek, küçümsemek, laf sokmak, vb. amaçlarla yazılan bütün yorumların sahipleri de uyarılmaksızın engellenirler.

 

6- Bilim Özü bunu, “politik görüşlerden ve ideolojilerden bağımsızlık ilkesi” olarak görür.

 

İlke-3: Dini Görüşlerden ve İnançlardan Bağımsızlık İlkesi

1- Bilim Özü hiçbir teist, deist, panteist ve/veya ateist düşünceyi savunmamakta, desteklememekte ve/veya reklamını/propagandasını yapmamaktadır. Dolayısıyla, Bilim Özü’nün herhangi bir dini görüşü (inancı) bulunmamaktadır.

 

2- Bilim Özü, bilimsel ve/veya tarihsel amaçla belirli bir dini pozisyonun argümanlarından, tarihinden, eleştirilerinden bahsedebilir; fakat bunun ötesine geçmez, geçecek herhangi bir girişimde de bulunmaz. Tüm bunları objektif, dengeli ve eşit bir şekilde yapar.

 

3- Bilim Özü, bünyesinde (bulundurduğu) yazarlardan (bireylerden) hiçbirinin dini görüşünü (inancını) içeriklerinde verilen bilgilere karıştırmamakta ve karışmasına müsaade etmemektedir. Bunun en temel sebebi, Bilim Özü bünyesindeki gönüllülerin dini görüşlerinin (inançlarının) birbirinden farklı olması ve Bilim Özü’nün hiçbir dini görüşe (inanca) ait olmamasıdır. Daha da önemlisi, Bilim Özü’nün kuruluş amacının (vizyonunun ve misyonunun) dini içeriğe dayanmamasıdır.

 

4- Bilim Özü hiçbir konuda, kimseyi, herhangi bir şeye inandırmaya veya inandırmamaya çalışmaz.

 

5- Bilim Özü dahilinde hiçbir dini görüş ya da inancın açık veya gizli biçimde propagandası yapılamaz ve yapılmasına da müsaade edilmez. Siteyi bu amaçla kullananlar uyarılmaksızın engellenirler. İçeriğinde buna yönelik yorumlar ve ifadeler bulunan mesajlar/içerikler silinecektir. Benzer şekilde, dini görüş ya da inançlarla veya bu inançları taşıyan kişilerle alay etmek, küçümsemek, laf sokmak, vb. amaçlarla yazılan bütün yorumların sahipleri de uyarılmaksızın engellenirler.

 

6- Bilim Özü bunu, “dini görüşlerden ve inançlardan bağımsızlık ilkesi” olarak görür.

 

İlke-4: Hakları Koruma ve Emeğe Saygı İlkesi

1- Bilim Özü, vizyonu ve misyonuyla paralel olarak tamamen bilimin iyiliği, öğrenimi ve yayılması amacıyla çalışan bir bilim kurumudur. Bilim Özü’nün bu konuda en önem verdiği unsur ekip üyelerinin, gönüllülerinin ve okurlarının bu bilgiler için ortaya koydukları emeklerdir.

 

2- Bilim Özü, hangi durumda (koşulda) olursa olsun, ekip üyelerinin, gönüllülerinin ve okurlarının maddi ve manevi tüm haklarını gözetir. Aynı zamanda, Bilim Özü sahip olduğu değerlerle bu kişilerin haklarını korumak için çalışır. Asla tek taraflı düşünmez ve hareket etmez.

 

3- Bilim Özü kendisine yöneltilen her türlü yapıcı eleştiriye açıktır. Bir eleştirinin içeriğini uygulama, yerinde bulma, değerlendirme hakkı tamamen Bilim Özü’ne aittir ve hiçbir okur tarafından Bilim Özü üzerinde kendi eleştirilerinin dikkate alınıp uygulamaya konulması açısından bir baskı uygulanamaz. Öte yandan, Bilim Özü “yıkıcı” ve “aşağılayıcı” hiçbir eleştiriyi, yorumu ve argümanı kabul etmez ve izin vermez.

 

4- Bilim Özü bunu, "hakları koruma ve emeğe saygı ilkesi" olarak görür.

 

İlke-5: Şeffaflık İlkesi

1- Bilim Özü hiçbir işi gizli kapaklı, art niyetle, üstü kapalı veya farklı bir menfaat güdecek biçimde yapmamaktadır.


2- Bilim Özü’nün tek ve yegane amacı insanların modern bilimden haberdar olmasını sağlamak ve onlara en hızlı, güvenilir şekilde bilim dışı kaynaklar ve tartışmalarla en az zaman kaybederek (mümkünse hiç kaybetmeden) sunabilmektir.

 

3- Bilim Özü’nün yaptığı hiçbir hatada art niyet bulunmamaktadır; yaptığımız işlerden birinde hata bulunuyorsa, bu tamamen samimi bir hatadır.

 

4- Bilim Özü, kendisine yukarıda sayılan ilkelere sadık kalmak kaydıyla katkı sağlamak isteyen herkese açık bir oluşumdur. Her birey, kendi kapasite, istek, beceri ve yetenekleri dahilinde, tamamen gönüllü bir şekilde Bilim Özü’ne katkı sağlayabilir. Bu katkı, çeviri yapmaktan tutun da makale yazmaya kadar bin bir farklı çeşitte olabilir.

 

5- Bilim Özü bunu, “şeffaflık ilkesi” olarak görür.

bottom of page