top of page
Ara

3D Teknolojisini Kullanarak Yanmış Kemikleri 'Hayata' Döndürmek


Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, 3 Boyutlu (3D) teknoloji birçok konuda ve yerde karşımıza çıkmaya başladı. Adli bilimlerde de yeni nesil araştırmalar için ilham kaynağı olmaya başladı.

Portsmouth Üniversitesi’ndeki Adli Bilim Uzmanları, türünün bilinen ilk çalışmasını yaptılar. 3D baskı kullanarak insan kemik parçalarından oluşan yapbozu yeniden yapılandırarak, hassas kanıtları sunmanın yeni bir yolunu keşfettiler.


Portsmouth Üniversitesi, Ceza Adaleti Araştırmaları Enstitüsü Kıdemli Öğretim üyesi Dr. Katherina, araştırmayla ilgili şöyle diyor: “Bir suç mahallinde konumlar arası bağlantı kurmak, şüphelileri olay yerine yerleştirmek ve nesnelerin yeniden inşasına izin vermek için çok önemlidir. Olay yerinden alınan insan kalıntılarının, fiziksel uyum analizleri sırasında manuel olarak ele alınması gerekiyordu. Özellikle kırılgan, keskin veya diğer materyallere gömülü olduğunda kemik parçalarıyla yürütülmesi genellikle zordur. Bu yüzden 3D teknolojisine baktık.” Ayrıca Dr. Katherina, fiziksel uyum analizi için, 3D görüntüleme ve baskı uygulamasının geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında birçok avantajının olduğunu ekledi ve yapılan çalışmanın, genel olarak gösterdiği teknikleri adli bir soruşturmaya ve mahkemede kanıt sunumuna değer kattığını söyledi.


Nasıl Yaptılar?Araştırma kuru arkeolojik insan uyluk kemiği kullanılarak yapıldı. Kemik enine doğru 3 parçaya parçalandı. Her bir parça yakılıp soğutma işlemleri uygulanırken doğal olarak en az iki parçaya bölündüler. Yanmış kemik parçalarının fiziksel uyumunu görselleştirme ve analiz etmede kullanımlarına yönelik teknikleri değerlendirmek için üç bölümün her birinden iki bitişik parçası 3D olarak görüntülendi ve yazdırıldı.


Kullanılan Yöntemler


1- 2 farklı 3D tarayıcı yardımıyla, kemik parçaları ayrıntılı bir biçimde incelendi;

Öncelikle Yapılandırılmış Işık Taraması (SLS) yöntemi ile kemik parçalarının hassas bir şekilde 3D taraması gerçekleşti ve altı kemik parçasının hepsinin sanal modelleri oluştu. Daha sonra bir nesnenin içini dilim dilim görmek için x ışınlarını kullanan Mikro-CT 3D taraması yapıldı.

2- 3D baskı için gerekli g-kodları üretildi. Tüm parçalar, kaynaştırılmış filament modellemesi teknolojisi kullanılarak, SLS ve Mikro-CT taramalarının sonuçları ayrı ayrı 3D yazıcı ile bastırıldı.

3- En son olarak ise, kontrol amaçlı 3D baskılı kemik parçası modellerinin çiftleri üzerinde fiziksel uyum analizi yapıldı. Fiziksel uyum, iki parça arasındaki özellik eşleşmesi ve hizalamanın yanı sıra, uyumun dokunsal 'hissi' temelinde doğrulandı.


Sonuç


Sonuç olarak, 3D baskı modellerini değerlendirirken; özellik hizalaması, parçalar arasındaki hava boşluğu ve manipülasyona dayanıklılık, fiziksel uyumun onaylanması kriterlerine göre değerlendirme yapıldı. SLS taraması kullanılarak oluşturulan 3D baskılar, bir uygunluğun görselleştirilmesi ve gösterilmesi için yeterli olduğunu, ancak sağlam, tahribatsız bir fiziksel uyum analizi yapmak isteniyorsa, Mikro-CT modellemesi tercih edilebileceğini gözlemlendi. Kaynaştırılmış filament modellemesi ile yapılan 3D baskının, fiziksel uyum analizi ve kemik parçası rekonstrüksiyonu gerçekleştirmek için kemik parçalarının fiziksel kopyalarını oluşturmak için doğru ve kullanışlı bir yöntem olduğu kanıtlandı. Bu nedenle, küçük parçalar ve yanmış kemikle çalışırken tahribatsız fiziksel uyum onayı için mükemmel bir seçenek olarak Kaynaştırılmış filament modellemesi ile yapılan 3D baskı ve eşleştirilmiş Mikro-CT görüntüleme öneriliyor. Genel olarak, burada gösterilen teknikler, adli soruşturmada ve mahkeme salonunda kanıt sunumunda kullanışlı ve çok değerlidir.


Kaynaklar ve İleri Okuma

  1. https://www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200624095950.htm

  2. Amber J. Collings, Katherine Brown. Reconstruction and physical fit analysis of fragmented skeletal remains using 3D imaging and printing. Forensic Science International: Reports, 2020; 2: 100114 DOI: 10.1016/j.fsir.2020.100114Comments


bottom of page