top of page
Ara

Borderline Kişilik Bozukluğu Nedir?Borderline kişilik bozukluğu; kişinin çevresini algılama biçiminde, düşünme tarzında, insanlar hakkındaki duygularında ve insan ilişkilerinde problemlere yol açan bir rahatsızlıktır. Genellikle ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde gelişmeye başlar. Hastalığın adında geçen ve ‘Borderline nedir?’ sorusunun sorulmasına neden olan kelimenin anlamı; “sınırda, belirsiz” olarak ifade edilebilir.

Borderline bozukluğu olan kişilerde; ani duygu-durum değişiklikleri ve kendilerinin nasıl biri olduğu, hayattaki rollerinin ne olduğu konusunda kararsız düşünceler görülebilir. Bunların sonucu olarak bu kişilerin ilgi alanları ve değerleri çabucak değişebilir. Borderline kişilik bozukluğu olan kişiler, olayları çok iyi ya da çok kötü gibi uçlarda görmeye meyillidir. Bu kişilerin insanlar hakkındaki düşünceleri çok çabuk değişebilir. Bir gün arkadaş olarak gördükleri birini ertesi gün düşman olarak görebilirler. Bu nedenle sosyal hayatta yoğun ve istikrarsız ilişkiler kurarlar.

Borderline hastalığının nedenleri tam olarak aydınlatılamamıştır. Ancak bilimsel çalışmalar, bazı faktörlerin; borderline kişilik bozukluğunun gelişmesinde ya da hastalığın görülme riskini artırmada rol oynayabileceğini göstermiştir.

Birinci derece yakınında borderline kişilik bozukluğu olanlar, bu hastalığa sahip olma açısından risk altındadır. Bu durum hastalığın genetik bir temeli olabileceğini gösterir.

Borderline hastalığı olan ve sağlıklı kişileri içeren çalışmalarda, bu iki grubun beyin yapılarında fonksiyonel ve yapısal birtakım farkların olduğu saptanmıştır. Ancak bu farkların hastalık gelişiminde ne derece etkili olduğu bilinmemektedir.

Çevresel, sosyal ve kültürel faktörler de hastalığın oluşumunda rol oynuyor olabilir. Borderline hastalığı olan kişiler; çocukluk dönemlerinde taciz, terk edilme gibi travmalar yaşadığını aktarmıştır.

Ruhsal hastalıklar genel olarak pek çok faktöre bağlı olarak gelişir. Tek bir neden hastalığın gelişimini açıklamada yetersiz kalır. Genetik, çevresel ve yapısal faktörler borderline hastalığının gelişiminde potansiyel nedenler olsa da bu faktörleri taşıyanların kesinlikle hasta olacağını ya da bu faktörleri bulundurmayan kişilerin asla hasta olmayacağını söylemek mümkün değildir.Comments


bottom of page