top of page
Ara

Düşük Et Tüketimi Kanser Riskini Azaltıyor Mu?Açık erişim dergisi BMC Medicine'de yayınlanan bir araştırmaya göre, haftada beş kez veya daha az et tüketmek, daha düşük genel kanser riski ile ilişkili.


Cody Watling ve İngiltere Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, 2006 ile 2010 yılları arasında UK Biobank'a alınan 472.377 İngiliz yetişkinden toplanan verileri analiz ederek diyet ve kanser riski arasındaki ilişkiyi araştırdı. Yaşları 40 ila 70 arasında olan katılımcılar, ne sıklıkla et ve balık yediklerini bildirdiler. Araştırmacılar, sağlık kayıtlarını kullanarak ortalama 11 yıllık bir süre içinde gelişen yeni kanserlerin insidansını hesapladılar.


Analizlerinde diyabet durumunu ve sosyodemografik, sosyoekonomik ve yaşam tarzı faktörlerini hesaba kattılar. Katılımcıların 247.571'i (%52) haftada beş defadan fazla, 205.382'si (%44) haftada beş veya daha az et tüketiyordu. 10.696'sı (%2) balık tüketirken tavuk ve kırmızı et tüketmiyordu. Geriye kalan 8.685'i ise (%2) vejetaryen veya vegandı. Çalışma süresi boyunca 54.961 katılımcı (%12) kanser geliştirdi.


Araştırmacılar, genel kanser riskinin haftada beş defadan fazla et yiyenlere kıyasla beş kez veya daha az et yiyenler arasında %2, balık yiyenler arasında %10, vejetaryenler ve veganlar arasında %14 daha düşük olduğunu buldular. Belirli kanserlerin insidansını katılımcıların diyetiyle karşılaştırırken, yazarlar haftada beş kez veya daha az et yiyenlerin haftada beş defadan fazla et yiyenlere kıyasla %9 daha düşük kolorektal kanser riskine sahip olduğunu tespit ettiler. Haftada beş defadan fazla et yiyenlere kıyasla ise, balık yiyen ancak et yemeyen erkeklerde prostat kanseri riskinin %20, vejetaryen diyet uygulayan erkeklerde %31 daha düşük olduğu anlaşıldı. Ayrıca vejetaryen diyet uygulayan menopoz sonrası kadınlarda, haftada beş defadan fazla et yiyenlere göre %18 daha düşük meme kanseri riski gözlemlendi.


Araştırmacılar, çalışmalarının gözlemsel doğasının diyet ve kanser riski arasında nedensel bir ilişki hakkında sonuçlara varılmasına izin vermediğine dikkat çekiyor. Ek olarak, UK Biobank diyet verileri sürekli bir zaman periyodu yerine tek bir zaman noktasında toplandığından, katılımcıların yaşam boyu diyetlerini temsil etmeyebilir.


Yazarlar, gelecekteki araştırmaların az et içeren veya hiç et içermeyen diyetler ile daha uzun takip süreleri olan daha büyük popülasyonlarda bireysel kanser riski arasındaki ilişkileri araştırabileceğini öne sürüyorlar.


Kaynaklar ve İleri Okuma

2- Watling et al. Risk of cancer in regular and low meat-eaters, fish-eaters, and vegetarians: a prospective analysis of UK Biobank participants. BMC Medicine, 2022 doi: 10.1186/s12916-022-02256-w.

Comments


bottom of page