top of page
Ara

Kültür İnsan Evrimini Genetikten Daha Fazla Yönlendiriyor!


Yeni bir çalışmada, Maine Üniversitesi araştırmacıları, kültürün insanların çevrelerine uyum sağlamasına ve zorlukların üstesinden gelmesine, genetikten daha iyi ve daha hızlı yardımcı olduğunu ileri sürdü.


Literatürün ve uzun vadeli insan evriminin kanıtlarının kapsamlı bir incelemesini yaptıktan sonra Tim Waring ve Zach Wood, insanların; öğrenilen bilgi, uygulama ve beceriler gibi kültürel ögelerin, evriminin birincil itici gücü olan genlerin etkisini aşan "özel bir evrimsel geçiş" yaşadıkları sonucuna vardılar.


Waring, kültürün insan evriminde yeterince takdir edilmeyen bir faktör olduğunu söylüyor. “Genler gibi, kültür de insanların çevrelerine uyum sağlamalarına ve hayatta kalma ve üreme zorluklarını karşılamalarına yardımcı olur. Bununla birlikte, kültür bunu genlerden daha etkili bir şekilde yapar, çünkü Waring ve Wood'a göre bilgi aktarımı genlerin kalıtımından daha hızlı ve daha esnektir.”


Waring, kültürün birkaç nedenden dolayı daha güçlü bir adaptasyon mekanizması olduğunu söylüyor. Daha hızlıdır: Gen transferi sadece nesilde bir kez gerçekleşirken, kültürel uygulamalar hızla öğrenilebilir ve sık sık güncellenebilir. Kültür aynı zamanda genlerden daha esnektir: Gen transferi katıdır ve iki ebeveynin genetik bilgisiyle sınırlıdır, kültürel iletim ise esnek insan öğrenimine dayanır ve ebeveynlerin çok ötesindeki akranlardan ve uzmanlardan gelen bilgileri kullanma yeteneği ile etkili bir şekilde sınırsızdır. Sonuç olarak, kültürel evrim genetikten daha güçlü bir adaptasyon türüdür.


Sosyal-ekolojik sistem modelleme profesörü olan Waring ve Biyoloji ve Ekoloji Okulu'nda araştırma görevlisi olan Wood, bulgularını Londra'daki Royal Society'nin biyolojik araştırma dergisi olan Royal Society B'nin bildiriler kitabındaki bir literatür taramasında yayınladı.


"Bu araştırma, insanların neden bu kadar eşsiz bir tür olduğunu açıklıyor. Zaman içinde hem genetik hem de kültürel olarak gelişiyoruz, ancak yavaş yavaş daha kültürel ve daha az genetik hale geliyoruz" diyor Waring.


Kaynaklar ve İleri Okuma

  1. Timothy M. Waring, Zachary T. Wood. Long-term gene–culture coevolution and the human evolutionary transition. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2021; 288 (1952): 20210538 DOI: 10.1098/rspb.2021.0538

  2. https://www.sciencedaily.com/releases/2021/06/210602170624.htm

Comentarios


bottom of page