top of page
Ara

Otizm Spektrum Bozukluğu ve İmmünolojik DisfonksiyonBilim dünyasına göre otizmi çevreleyen en çok kabul gören spekülasyonlardan biri bağışıklık sisteminin dengesizliğidir. Bağışıklık sisteminin hem doğuştan hem de adaptif dalları, sinirsel gelişimi, bilişsel işlevleri ve davranışsal modeli etkileyebilir. Fetal gelişimden yetişkinliğe kadar, bağışıklık sistemi ve CNS (Central Nervous System/Merkezi Sinir Sistemi) birbirleriyle etkileşerek hem sistemik bağışıklık tepkisini (periferal bağışıklık sistemi) hem de yerel CNS bağışıklık fonksiyonunu (“nöroimmünite" olarak adlandırılır) etkiler. Bir çalışmada, hamilelik sırasında doğuştan gelen bağışıklığın, esas olarak bulaşıcı bir hastalık nedeniyle erken aktivasyonunun otizmden etkilenme olasılığını önemli ölçüde artırabileceğini bildirmiştir.


Fetal gelişim sırasında, maternal bağışıklık sisteminin aktivasyonu nöral gelişimde değişikliklere yol açabilir ve OSB için önemli bir risk faktörüdür. Birbiriyle ilişkili çeşitli faktörler, maternal bağışıklık sisteminin düzensizliğine neden olabilir. Zerbo ve ark., hastaneye yatışta teşhis edilen maternal enfeksiyon hastalıklarının, özellikle bakteriyel olanların, otizm spektrum bozukluğu (OSB) riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Hamilelik sırasında kızamıkçık veya influenza virüsü gibi enfeksiyonlar enflamatuar bir bağışıklık ortamı oluşturabilir ve sadece plasentayı doğrudan etkilemekle kalmayıp plasentayı da geçebilen maternal sitokin ve kemokin üretimini tetikleyebilir, fetal kompartmana girerek fetüs gelişimini etkilemektedir. Bu etkiler, aktif enfeksiyon yokluğunda, genelleştirilmiş inflamatuar yanıt veya immün regülasyonun kaybı yoluyla da elde edilebilir.


Çeşitli ekzojen ve endojen stresörlerle aktive edilen iltihaplanma, bağışıklık sistemi tarafından, pro- ve anti-inflamatuar aracıları içeren bir dizi sinyal yolu ile ve aynı zamanda uzun vadeli moleküler/hücresel etkilerle yönetilir ve bu gelişim üzerinde sonuçlar doğurabilir, sonuçta OSB davranışsal ve bilişsel semptomları yönlendirir. Genetik, epigenetik ve çevresel süreçlerdeki değişiklikler, iltihaplanmaya ve düzensiz bağışıklık fonksiyonuna yol açarak, immünokompetan hücrelerde ve bunların hücresel aracılarında dengesizliklere neden olabilir. OSB hastalarında T hücreleri, B hücreleri, NK (Natural killer) hücreleri ve monosit/makrofajlarda bir dizi anormallik gözlenmiştir ve OSB'nin heterojenliğinin farklı patofizyolojileri ve muhtemelen OSB alt tiplerini yansıtıyor olabileceği unutulmamalıdır.


Kaynaklar ve İleri Okuma

  1. Hsiao EY. Immune dysregulation in autism spectrum disorder. Int Rev Neurobiol. 2013;113:269-302.

  2. Meltzer A, Van de Water J. The Role of the Immune System in Autism Spectrum Disorder. Neuropsychopharmacology. 2017 Jan;42(1):284-298.

  3. Atladóttir HÓ, Henriksen TB, Schendel DE, Parner ET. Autism after infection, febrile episodes, and antibiotic use during pregnancy: an exploratory study. Pediatrics. 2012 Dec;130(6):e1447-54.

  4. Zerbo O, Qian Y, Yoshida C, Grether JK, Van de Water J, Croen LA. Maternal Infection During Pregnancy and Autism Spectrum Disorders. J Autism Dev Disord. 2015 Dec;45(12):4015-25.

  5. Jyonouchi H, Sun S, Le H. Proinflammatory and regulatory cytokine production associated with innate and adaptive immune responses in children with autis spectrum disorders and developmental regression. J Neuroimmunol. 2001 Nov 1;120(1-2):1709.

  6. Wei H, Zou H, Sheikh AM, Malik M, Dobkin C, Brown WT, et al. IL-6 is increased in the cerebellum of autistic brain and alters neural cell adhesion, migration and synaptic formation. J Neuroinflammation. 2011 May 19;8:52.

  7. Bjorklund G, Saad K, Chirumbolo S, Kern JK, Geier DA, Geier MR, et al. Immune dysfunction and neuroinflammation in autism spectrum disorder. Acta Neurobiol Exp (Wars). 2016;76(4):257-268

  8. Ashwood P, Enstrom A, Krakowiak P, Hertz-Picciotto I, Hansen RL, Croen LA, et al. Decreased transforming growth factor beta1 in autism: a potential link between immune dysregulation and impairment in clinical behavioral outcomes. J Neuroimmunol. 2008 Nov 15;204(1-2):149-53.

  9. Nadeem A, Ahmad SF, Attia SM, Bakheet SA, Al-Harbi NO, Al-Ayadhi LY. Activation of IL-17 receptor leads to increased oxidative inflammation in peripheral monocytes of autistic children. Brain Behav Immun. 2018 Jan;67:335-344.

  10. https://www.labnews.co.uk/article/2026085/symptom_or_cause_autism_and_immune_dysfunction


Comments


bottom of page