top of page

Bilim Özü Yazarlık Politikası

Bu doküman, Bilim Özü ve Bilim Özü ile ilişkili platformlarda içerik (yazı veya makale) yayınlayanların haklarıyla ilgilidir. Bilim Özü’nün sitesinde içerikleri yayınlayan kişilerin hak ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir.

 

1- Bilim Özü’nün sitesinde, Twitter, Instagram ve diğer her türlü sosyal medya hesaplarından biri ya da birden fazlasında yayınlanması ve/veya paylaşılması için gönderilen veya bizzat Bilim Özü tarafından yayınlanan her türlü kesit, yazı, çeviri, makale, fotoğraf, video, dosya vb. gibi dijital girdiler “içerik” ya da “yazı” olarak tanımlanmaktadır. Bu içeriklerin, Bilim Özü yöneticileri haricindeki kişiler tarafından Bilim Özü’ne gönderilmesi üzerine yayınlanması ve/veya paylaşılması “girdi” ya da “paylaşım” olarak tanımlanmaktadır. Bu içerikleri üreten ve/veya Bilim Özü’ne yayınlaması ve/veya paylaşması için gönderen kişiler “yazar” olarak adlandırılmaktadır.

 

2- Yazarın yayın ya da paylaşım talebi, yazılı olarak (veyahut öncesinde form göndermiş ve onaylamış olarak) Bilim Özü’ne bu talep iletildiğinde resmileşir. Bireyler, Bilim Özü’ne paylaşım talebiyle ulaşabilecekleri gibi, Bilim Özü de bireylere ulaşarak belli taleplerde bulunabilir ve geri dönüş sağlayabilir.

 

3- Bilim Özü’nde yapılan her türlü paylaşım gönüllülük esasına göre yapılmaktadır, herhangi bir maddi kaygı ya da çıkar söz konusu değildir. Yazarlar, paylaşımlarını Bilim Özü’ne gönderip göndermemekte tamamen özgürdür, seçim tamamen yazarın kendine aittir. Bilim Özü, birlikte çalıştığı yazarlardan herhangi bir beklenti içerisinde değildir, olamaz. Bilim Özü, birlikte çalıştığı yazarlara, paylaşım oluşturma konusunda istekte bulunabilir, teşvik edebilir; ancak zorlayamaz, diretemez.

 

4- Bilim Özü’ne gönderilmiş, gönderilen ve gönderilecek tüm paylaşımların bütün hakları Bilim Özü’ne aittir. Bilim Özü bu paylaşımları dilediği gibi yayınlayabilir, kullanabilir, değiştirebilir ve yayından kaldırabilir. Bunun yanı sıra, Bilim Özü; işbu haklara sahip olsa bile olası bir aksilikte, intihalde veya yasa dışı (illegal) durumda hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmez. Yaşanabilecek tüm suçlamalardan ve olumsuzluklardan paylaşımın sahibi sorumludur.

 

5- Bilim Özü, kendi platformu üzerinden yapılan paylaşımların tamamı veyahut bir kısmı üzerinden, bu paylaşımları kullanarak, gerektiği takdirde maddi gelir elde edebilir. Yazarlar, paylaşımlarının yayın, kullanım vb. haklarını ve bu haklardan doğan tüm maddi gelirleri süresiz olarak Bilim Özü’ne hibe etmiş sayılır. Yazarlar, hazırladıkları ve bizzat Bilim Özü’ne gönderdikleri paylaşımların, Bilim Özü için ve Bilim Özü’nün kullanımı için hazırladıklarını ve kendi rızalarıyla paylaşımların Bilim Özü’nde yayınlandığını kabul ve beyan etmiş sayılırlar.


6- Bilim Özü’nde yayınlanan hiçbir paylaşım son ve nihai değildir. Bilim Özü’ndeki paylaşımların tümü “dinamik ve süregelen, yaşayan” paylaşımlardır. Bilim dünyasında gerçekleşen yeniliklere, hayata geçmiş uygulamalara, yaşanan gelişmelere, editöryal düzenlemelere ve bu bağlamda yapılması gereken tüm uygulamalara bağlı olarak; zaman ve süreç içerisinde yazarın haberi olmaksızın değiştirilebilirler, geliştirilebilirler, kapsam olarak genişletilebilirler veya daraltılabilirler. Paylaşımlarına zaman içerisinde daha fazla kişi katkı sağlayabilir, var olan katkı sağlayanlar paylaşımdan ayrılabilir ve buna bağlı olarak paylaşımlarda değişiklikler yaşanabilir. Benzer şekilde, paylaşıma zaman içerisinde yapılan katkıya bağlı olarak, yazarın paylaşımdaki orijinal rolü değişebilir.

 

7- Bilim Özü’nde yayınlanacak paylaşımların, Bilim Özü tarafından editöryal düzenlemeden geçirilmemiş (ham ve orijinal) halleri, yazar tarafından Bilim Özü’nden izin alınmaksızın başka kaynaklarda veya mecralarda paylaşılabilir ve kullanılabilir.

 

8- Yazar, Bilim Özü’ne gönderdiği paylaşımların, Bilim Özü tarafından editöryal düzenlemeden geçirilmemiş (ham ve orijinal) hallerini kullanarak Bilim Özü haricindeki kaynaklardan veya mecralardan gelir elde edebilir.

 

9- Bilim Özü’nün paylaşımı kullanım hakları, sadece Bilim Özü’nün birinci maddedeki “paylaşım” tanımı kapsamında belirtilen sınırlar dahilinde geçerlidir. Bilim Özü, eğer ki Bilim Özü ile yazar arasında bu şartlardan farklı olarak, başka şartlar üzerinde yazılı olarak anlaşılmamışsa, yazarın paylaşımlarını başka kaynaklarda veya mecralarda paylaşmasına, bu dış kaynaklardan maddi gelir elde etmesine engel olamaz.

 

10- Bilim Özü’nün hak ve yetkisi, yazarın paylaşımlarını Bilim Özü’ne gönderdiği andan itibaren başlar ve Bilim Özü tarafından yetki devri yazılı bir şekilde yapılana kadar devam eder. Eğer önceden yapılmış yazılı bir anlaşma yoksa, Bilim Özü’nün hak ve yetkisi süresiz olarak devam eder. Yazar, hak ve yetkinin Bilim Özü’ne devredilmesini istemiyorsa paylaşımlarını Bilim Özü’ne göndermemelidir.

 

11- Bilim Özü, gerektiği durumlarda yazarları maddi olarak mükafatlandırabilir. Bu mükafatın miktarı ve sıklığı, veya herhangi bir mükafat verilip verilmeyeceği Bilim Özü’nün yetki ve denetimindedir.

 

12- Yazarlar, Bilim Özü ile yazar arasında işbu şartlardan başka şartlar üzerinde yazılı, imzalı ve resmi olarak anlaşıldığı durumlar haricinde, Bilim Özü’nden geriye dönük maddi gelir veya reklam geliri talep edemez. İleriye dönük talepler; yazılı olarak, resmi sözleşme usulü ile yapılmalı ve taraflar tarafından imzalanmalıdır.

 

13- Bilim Özü ile yazar arasında yazılı ve resmi sözleşme usulüyle maddi meselelerde, her iki tarafın da onayıyla anlaşmaya varılabilir. Bu sözleşmelerin içerik ve geçerliliği, işbu maddelerden bağımsızdır.

 

14- Yazarlar, ürettikleri ve Bilim Özü tarafından yayınladıkları paylaşımlar için geriye dönük olarak hak talebinde bulunamazlar.

 

15- Yazarlar, ürettikleri ve Bilim Özü tarafından yayınladıkları paylaşımların yayından kaldırılmasını ve/veya erişime kapatılmasını talep edemezler. Bu maddenin istisnaları bulunmaktadır. Örneğin, çalışmanın tamamının veya bir kısmının, yazarın burada belirtilen maddeler kapsamı haricinde kullanıldığının fark edildiği durumlarda; site üzerindeki yazıları resmi bir sözleşmeye bağlı olarak derleme, inceleme, araştırma, seçki, antoloji, dergi, kitap gibi basılı eserlerde kullanmak isteyenler, söz konusu basılı aracı üretecek olan yayınevinden edindikleri yazılı ve imzalı telif sözleşmelerini ibraz ettikleri durumlarda veya elinde içeriğin kaldırılması yönünde mahkeme kararı bulunanlar için bu istisnalar geçerlidir.

 

16- Yazarlar, eğer dilerlerse isimlerinin yazar listesinden çıkarılmasını ve içeriklerinin "anonim" (Bilim Özü adı altında) olarak yayınlanmasını talep edebilirler.

 

17- Bilim Özü aracılığıyla paylaşım yapmış yazarlar ve yazar konumuna geçen herkes, işbu şartları kabul etmiş sayılır. Bu kişiler, Bilim Özü’nün kurallarına uymak ve bu kurallara uygun hareket etmek zorundadır. İşbu şartları kabul etmeyen yazarlar, Bilim Özü’ne paylaşım göndermemelidir.

 

19- Burada belirtilen şartlar haricinde karşılaşılan ve hükmü belirtilmemiş bütün durumlarda son karar yetkisi Bilim Özü’ne aittir. Anlaşmaya varılamayan durumlarda ise hukuki yollarla sonuç aranır.

bottom of page