top of page
Yazılı İçerik Kuralları

1- Yazılan bütün yazılar gelişen bilimin ışığında olmak zorundadır. Modern bilim tarafından reddedilen, hakkında yeterince akademik veri birikmemiş olan, akademik makaleler veya güncel bulgularla desteklenmeyen hiçbir konu, veri ve argüman yayınlanamaz.

 

2- Bizim Özü’nde yayınlanacak hiçbir yazının dijital veya basılı başka bir Türkçe eserden, yazıdan veya kitaptan birebir alıntılarla inşa edilmiş olmamalıdır. Hiçbir Türkçe eserden, birkaç kelimeden fazla birebir alıntı yapılmamalıdır.

 

3- Her yazı tamamlandıktan sonra, editöre gönderilmeden önce en az 1 defa yazarın kendisi tarafından baştan sona okunmalıdır. Yazınızın anlaşılır, akıcı ve net olduğundan emin olmanız için yazınızı başka bir kişiye okutmanızı tavsiye ederiz. Çok bariz hatalara sahip olduğu tespit edilen yazılar düzenlenmeden ve yayınlanmadan reddedilecektir.

 

4- Bütün Türkçe yazım ve dil bilgisi kurallarına, mümkün olduğunca eksiksiz bir şekilde uyulmak zorundadır.

 

5-Yazılar birinci tekil şahıs “ben” değil, birinci çoğul şahıs "biz" kullanılarak yazılmalıdır. Ele alınan konular, edebi betimlemelerden çok; bilimsel ve sade bir dille anlatılmalıdır.

 

6- Yazılarda bireysel görüşlere, iddialara ve fikirlere yer verilmemelidir. Bilim Özü’nde yayınlayacağınız yazılar "blog yazıları" değildir; dolayısıyla sadece bilgi verme amacıyla yazılmış olmalı, kaynaklarla desteklenmeli, yazarın bireysel görüşlerini içeren ifadelerden kaçınılmalıdır.

 

7- Yazılarda eğlenceli bir dil kullanılabilir; ancak yazıdaki eğlence unsurları abartılı olmamalı, ciddiyetin önüne geçmemelidir.

 

9- Bilim Özü’ndeki hiçbir içerik editörlerin denetiminden geçmeden yayına alınmaz. Dolayısıyla yazınız bir editör tarafından kontrolden geçirilecektir. Ancak gönderdiğiniz yazıda, yeniden yazmayı gerektirecek düzeyde düzenleme gerekiyorsa reddedilecektir.

10- Yazınızın dil bilgisi konusunda destek alabileceğiniz bazı siteler https://tr.wikipedia.org/wiki/Vikipedi:Türkçede_sık_yapılan_hatalar https://www.tdk.gov.tr/category/icerik/yazim-kurallari/

bottom of page