top of page
Ara

Bilim İnsanları Beyin Nöronlarında Bulunan Gizemli “Etkin Noktaların” İşlevini Deşifre Ediyorlar


Davis'teki Kaliforniya Üniversitesi'nden (ABD) bir araştırmacı ekibi, beynin öğrenme ve hafızada önemli bir rol oynayan bölgesi olan hipokampustaki nöronlarda bulunan gizemli protein gruplarının işlevini deşifre ettiğini iddia ediyor. Bu grupların değişmesinin ciddi nörolojik bozukluklara neden olabileceği biliniyordu, ancak neden olduğu açık değildi. Fakat şimdi bu protein kümelerinin, gen transkripsiyonunun aktivasyonunda çok önemli bir rol oynayan kalsiyum sinyalinin “etkin noktaları” olduğu bulundu.


Transkripsiyon, nöronun DNA'sının, daha sonra hücreler için gerekli proteinlerin oluşumu için kullanılan RNA iplikçikleri haline gelmesine izin verir. Yakın zamanda PNAS dergisinde yayınlanan yeni çalışmanın yazarları, farelerdeki protein gruplarını analiz ettiler ve bu kümelerin 50 ila 100'ünün tek bir nöronda olduğunu belirttiler.


Bu gruplar, potasyum iyonlarını zarlardan (potasyum kanalı) ve kalsiyum kanallarından geçiren bir proteinden oluşur. Kalsiyum kanalları, bu kimyasal elementin çeşitli fizyolojik reaksiyonları tetiklediği hücrelere süzülmesine izin verir. “Diğer iyon kanalı gruplarının, örneğin sinapslardakilerin rolünü uzun zamandır biliyoruz. Ancak, hücre gövdesinin bu çok daha büyük yapılarının nöron fizyolojisinde ne gibi bir rol oynadığı bilinmiyordu.” diyor çalışmanın ortak yazarı Profesör James Trimmer.


Bilim insanları, kalsiyum kanalını potasyum kanal kümelerinden ayırarak “etkin noktaların" rolünü deşifre ettiler. “Önemli bir bulgu, bu sürecin kalsiyumla aktive olan gen ekspresyonunu bloke etmesiydi. Bu, bu gruplardaki kalsiyum ve potasyum kanalları arasındaki ilişkinin nöronal fonksiyon için önemli olduğunu gösteriyor.” diye açıkladı araştırmanın baş yazarı Nicholas Vierra.


Bilim insanları, bulgularının sinyal iletiminin beyin fonksiyonundaki rolü hakkında daha fazla araştırmanın önünü açacağını ve yeni tedavi türlerinin geliştirilmesine yardımcı olacağını umuyorlar.


Kaynaklar ve İleri Okuma

  1. https://marketresearchtelecast.com/scientists-decipher-the-function-of-mysterious-hot-spots-found-in-brain-neurons/203048/


Comentários


bottom of page