top of page
Ara

Seri Katillerin Neden Cinayet İşlediklerini Anlayabilir Miyiz?Pek çok seri cinayet sonrası suçlu, suçlu olmayı anlama konusunda tamamen başarısız görünüyor olabilir. Ancak gerçekte, seri katillerin ihtiyaç ve isteklerinde, başkalarının hayatlarını söndürmelerine, kurbanlarını öldürmeye yol açan büyük çeşitlilik vardır. Bazen cinayet eylemi veya süreci onlar için başlı başına bir sonuç olabilir.


Çoğu zaman geçerli olan popüler inançların ve medya klişelerinin bir yönü, çoğu seri katilin öldürme eyleminden büyük memnuniyet duymasıdır. Cinayet eyleminden aldıkları haz, onları tesadüfen öldüren tek seferlik katillerden ayırır. Farklı bir ifadeyle, seri katillerin cinayet işlemek için kronik ve ezici bir ihtiyacı vardır, bu da onları bir kez öldürenlerden ayırır, çünkü diğer suç çıkarlarına hizmet eder. Cinayet işleyip pişman olan bir kişiyle, bu cinayeti büyük bir soğuk kanlılıkla yapıp bir de üstüne büyük bir hazla anlatan biri, iki farklı kategoride olmalıdır.


İlk başta mantıksız görünebilir, ancak birçok seri katil aslında hastalık derecesinde bir reddedilme korkusuna sahip oldukları için çözümü karşısındakini öldürmekte bulan, güven sorunu yaşayan bireylerdir. Çoğu durumda, reddedilme korkusu, erken çocukluk döneminde anneleri tarafından terk edilmekten kaynaklanıyor gibi görünmektedir. Öz anneleri tarafından reddedilen veya terk edilen adı çıkmış seri katiller arasında David Berkowitz, Ted Bundy ve Joel Rifkin yer alıyor. Edmund Kemper gibi bazı seri katiller ise öz anneleri tarafından istismar ediliyor ve hatta işkence görüyor.


Çocukken travma geçirmiş bir acemi seri katil, ileride bir yetişkin olduğu zaman diğer insanlarla yaşayacağı acı verici ilişkilerden kaçınmaya çalışacaktır. Özellikle arzuladığı ya da hayranlık duyduğu insanlarla bir ilişki içerisinde bulunmaktan kaçınacaktır. Bu denli bir reddedilme korkusu, hoşlandığı kişi veya kişileri ortadan kaldırmak için yeterli bir sebep haline gelebilir. Kendisiyle ilişkiye girmeden önce arzu ettiği kişiyi yok ederek, çocukluğunda olduğu gibi sevdiği biri tarafından terk edilme, aşağılanma veya başka şekilde incinme korkutucu olasılığını ortadan kaldırabileceğine inanabilir.


FBI’ın (Federal Bureau of Investigation- Federal Soruşturma Bürosu) 2005 tarihli seri cinayetler hakkında düzenlediği rapora göre bir seri katil, kurbanlarını belirli özelliklerine göre seçiyor. Bu özellikler; elverişlilik, savunmasızlık ve arzu edilebilirlik olarak adlandırılıyor.


 • Elverişlilik, öncelikle mağdurun yaşam tarzı veya failin bir saldırıya erişimini sağlayabilecek dahil olduğu koşullar tarafından belirlenir. Örneğin, akşamlarını düzenli olarak evde yalnız geçiren bekar bir kadın, seri bir katil tarafından saldırıya uğramak açısından elverişlidir.

 • Savunmasızlık, mağdurun risk altında olduğu veya suçlunun saldırısına ne ölçüde duyarlı olduğu olarak tanımlanır. Geceleri sokakta yürüyen bekar bir kadın, kendisine büyük bir köpeğin eşlik etmesi durumunda saldırıya karşı daha az savunmasızdır.

 • Arzu Edilebilirlik, son derece özneldir ve mağdur kişinin suçluya çekici gelmesi olarak tanımlanır. Mağdurun arzu edilebilirliği, suçlunun motivasyonu ile ilgili birçok faktörü içerir ve ırk, etnik köken, cinsiyet, yaş, vücut tipi veya seri katil tarafından belirlenen diğer özel kriterler gibi özellikleri içerebilir.


2005 yılında seri cinayet sempozyumunda FBI ve kriminoloji ve adli psikoloji alanındaki diğer uzmanlar, seri katillerin motivasyonları hakkında derinlemesine bir tartışma yaptılar. Katılımcılar, katilin motivasyonları ile ilgili seri cinayet soruşturmaları için bir dizi gözlem ve öneride bulundular;


 • Bir seri cinayet soruşturmasında sebebin belirlenmesi çok zor olabilir.

 • Bir seri katilin suçlarını işlemek için birden fazla nedeni olabilir.

 • Bir seri katilin gerekçesi hem tek bir cinayet içinde hem de cinayetler dizisi boyunca evrimleşebilir.

 • Motivasyonların sınıflandırılması, cinayet mahallerindeki gözlemlenebilir davranış ve koşullarla sınırlandırılmalıdır.

 • Bir sebep tespit edilebilse bile, bir seri katilin tanımlanmasında yardımcı olmayabilir.

 • Suçluyu tanımlamak yerine sebebi tespit etmek için soruşturma kaynaklarını kullanmak, soruşturmayı raydan çıkarabilir veya bataklığa düşürebilir.

 • Araştırmacılar, bir seri katilin motivasyonlarını mutlaka yaralanma düzeyiyle eşitlememelidir.

Son olarak, belirli sebep veya sebepler ne olursa olsun, çoğu seri katil suçlarını sırf istedikleri için işliyor.


Seri Katilleri Cinayet İşlemeye İten Motivasyonları Nelerdir?


2005 FBI Seri Cinayet Sempozyumu'na katılanlar, geniş, kapsayıcı olmayan motivasyon kategorilerinin cezai soruşturma için kılavuz olarak kullanılmasını önerdi. Söz konusu kategorilerin, bir seri cinayet davasında şüpheli havuzunu daraltmada kolluk kuvvetlerine yardımcı olabileceğini savundular. Sempozyuma katılanlar, soruşturma amacıyla kılavuz olarak kullanılacak yedi genel motivasyon kategorisi belirlediler. Bu motivasyonlar; öfke, suça teşebbüs, mali kazanç, ideoloji, güç/heyecan, psikoz ve cinsel temelli olarak belirlenmiştir.


 1. Öfke, suçlunun evsizler veya bir bütün olarak toplum gibi nüfusun belirli bir alt grubuna karşı öfke veya düşmanlık gösterdiği güçlü bir motivasyondur.

 2. Suç teşebbüsü, suçlunun uyuşturucu, çete veya organize suçla ilgili olan bir kişiyi öldürerek statü veya maddi kazanç sağlayarak yararlandığı bir motivasyondur. Örneğin cinayet, rekabeti ortadan kaldırmak için bir uyuşturucu çetesi tarafından işlenebilir.

 3. Mali kazanç, suçlunun uyuşturucu, çete veya organize suçla ilgili olmayan cinayetlerden parasal olarak yararlandığı bir motivasyondur. Bu tür suçlara birkaç örnek teselli / kazanç cinayetleri, soygun-cinayet veya sigorta veya sosyal yardım dolandırıcılığı içeren çoklu cinayetlerdir.

 4. İdeoloji, belirli bir bireyin veya grubun amaçlarını ve fikirlerini ilerletmek için cinayet işlemek adına bir motivasyondur. Bunlara örnek olarak terörist gruplar veya belirli bir ırka, cinsiyete veya etnik gruba karşı tamamen nefretten saldıran bireyler verilebilir.

 5. Güç / heyecan, suçlunun kurbanlarını öldürdüğünde güçlendiğini ve / veya heyecanlandığını hissettiği bir motivasyondur. Öldürme eylemi başlı başına bir sondur.

 6. Psikoz, suçlunun ciddi bir akıl hastalığından mustarip olduğu ve özellikle bu hastalık nedeniyle öldürdüğü nadir bir durumdur. Bu durum işitsel ve / veya görsel halüsinasyonlar ve paranoyak, görkemli veya tuhaf sanrılar içerebilir.

 7. Cinsel temelli, suçlunun cinsel ihtiyaçları veya arzuları tarafından yönlendirilen bir motivasyondur. Suç mahallinde cinsel temas olduğuna dair kanıt mevcut olabilir veya olmayabilir.

Belirli sebep veya sebepler ne olursa olsun, seri katillerin cinayetlerini bilerek, yani bunu istedikleri ve ihtiyaç duydukları için yaptıklarını hatırlamak önemlidir.


Kaynaklar ve İleri Okuma

Comments


bottom of page