top of page
Ara

Adli Tıpta Ölüm TürleriSomatik Ölüm

Temel vücut fonksiyonlarının merkezi sinir sistemi üzerinde kalıcı şekilde durarak solunum sistemlerinin geri dönüşümsüz şekilde kaybedilmesidir.


Hücresel Ölüm

Somatik ölümle birlikte beyin sapındaki solunum ve dolaşım merkezinin devre dışı kalması sonucu tüm organ ve dokuların canlılık durumunu yitirmesidir. Hukuki açıdan bir değeri yoktur.


Beyin Ölümü

Somatik ölüme eşdeğerdir. Beyin sapındaki solunum ve dolaşım merkezinin canlılığını yitirdiği ölümdür. Tıbbı açıdan yaşama ümidi kalmamış bireylerden doku organ transplantasyonu yapılması için oluşturulmuş terimdir. Yetişkinlerde beyin ölümü; ani kalp durması, meningeal kanama gibi durumlarda gerçekleşebilir. Klinik olarak beyin ölümü tanısı için geri dönüşü olmayan koma, refleks kaybı, solunum yokluğu testi, EEG testi gibi işlemler gereklidir.


Yalancı Ölüm

Bu durum yüksek doz alımlarda, suda boğulmalarda, elektrik çarpmalarında, koma ve yeni doğan kafa travmalarında gerçekleşebilir. Kişinin ölmediği halde ölmüş zannedilmesine yalancı ölüm denir. Tansiyon ve nabız fazlasıyla düşer.


Agoni

Ölüm öncesi dönemdir. Bilinç ve iradede kayıplar oluşur. Bu evrede tüm hukuki işlemler geçersizdir.


Oto Resüsitasyon

Kardiyopulmoner canlandırma işleminin sona erdirilmesinden bir süre sonra kendiliğinden gerçekleşen dolaşım ve solunumun dış müdahale olmaksızın geri gelmesidir. Beyin ölümü meydana gelmesine rağmen, omuriliğin aracılık ettiği reflekslerdir (ekstremitelerin hafif abdüksiyonu veya ekstansiyonu).


Kaynaklar ve İleri Okuma


تعليقات


bottom of page