top of page
Ara

ANİ BEBEK ÖLÜM SENDROMU


Ani bebek ölüm sendromu, sağlıklı olan 1 yaş altındaki bebeklerde beklenmedik bir şekilde genellikle uykuda iken ölmesidir. Beşik Ölümü olarak da adlandırılmaktadır. Ölüm nedeninin tıbbi araştırmalarla açıklanamaması bu sendromun en belirgin özelliğidir.


Bebeklerin %90-95'i 6 aydan küçük bebeklerdir. Özellikle 2. ve 4. aylarda olan bebeklerde sık görülür. Erkek bebeklerde kızlara oranla daha fazla görülür. Kış aylarında bu sendrom ile daha sık karşılaşılır. Dünyada görülme sıklığı, toplumdan topluma farklılık göstermekle birlikte, 1000’de 0.5-4’tür. Ani Bebek Ölüm Sendromu’nun nedenleri kesin olarak bilinmemektedir fakat bazı risk faktörleri varlığının sendroma sebep olduğu bulunmuştur.


Ani Bebek Ölüm Sendromu Risk Faktörleri Nelerdir?


-Bebeği yüzüstü ya da yan yatırarak uyutma

-Annenin hamilelik süresince ve sonrasında sigara kullanması

-Bebek yatağının fazla yumuşak olması

-Bebeğin aşırı ısıtılmaya çalışılması

-Bebeğin prematüre olması

-Bebeğin enfeksiyon hastalığına yakalanması

-Genetik yatkınlık

-Annenin yaşının 20 yaşından küçük olması gibi nedenlerin birden fazlasının bir arada olması durumlarında Ani Bebek Ölüm Sendromu (ABÖS) görülme riski artmaktadır.
APA (American Pediatri Academy) bu sendromun görülmesini azaltmak için 2016 yılında önerilerini paylaşmıştır. Yapılan çalışmalarda bu önerilerin uygulandığı bebeklerde oranların azaldığı belirlenmiştir:


• Bebeği uykuda iken sırtüstü yatırmak

• Bebeği sert bir yatakta yatırmak

• Bebekle anne aynı odada fakat farklı yataklarda yatırılmalı

• Annenin bebeği mümkün olduğunca emzirmesi

• Annenin hamileliliği boyunca ve doğum sonrasındada sigaradan uzak durması

• Bebeğin aşılarını yaptırmak bu sendromun önlenmesi için yapılması gereken adımlardır.

KAYNAKÇA:


Comments


bottom of page