top of page
Ara

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU NEDİR?Otizm, doğuştan ya da yaşamın ilk yıllarında oluşan bir nörogelişimsel bozukluktur. Belirtiler 18.aydan itibaren kendisini göstermeye başlar. Otizmli bireylerde fiziksel olarak bir değişiklik yoktur. Sorun sosyal etkileşim ve iletişimi etkileyecek derecede davranış tekrarlar, sınırlı bir ilgi alanı ve duyusal uyaranlara aşırı duyarlılık ya da duyarsızlık olmasıdır.


Otizm, sinir sistemi sorunlarından kaynaklanır . Hastalığın oluşmasında genetik, çevresel ve biyolojik faktörler etkili olduğu öne sürülmüştür. Örneğin gebelikte yüksek kan basıncı, prematüre doğum, antibiyotik kullanımı, madde kullanımı, çift yumurta ikizi olmak gibi bir çok faktör etkileyebilir.


Spektrum kavramı, tanısal özelliklerin az sayıda yada çok sayıda olmasından kaynaklanmaktadır. Kimi bireylerde tüm özellikler tamamen belirgin olarak gözlenirken, kimilerinde özelliklerden bazıları çok hafif olarak kendini belli eder.

Otizmli bireylerin %90’ında zeka geriliği gözlemlenirken %10 luk kısımda ise çok güçlü bellek, müzik yeteneği vb. üstün özelliklere rastlanır.


2018 'de yapılan çalışmalara göre her 59 çocuktan biri otistik çocuktur. Erkek çocuklarda kızlara oranla 4-5 kat daha fazla görülür. Otizm, her ırk ve toplumda görülebilir.


Çocuğunuzda gözlemlemeniz gereken belirtiler nelerdir?

 • Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa,

 • İsmini söylediğinizde bakmıyorsa,

 • Söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa,

 • Parmağıyla istediği şeyi göstermiyorsa,

 • Oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa,

 • Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa,

 • Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa,

 • Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa,

 • Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa,

 • aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa,

 • Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa,

 • Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa,

 • Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısında değerlendirilmedir. Çocuğunuzu bir çocuk nöroloğuna ya da çocuk ruh ve hastalıkları servisine götürebilirsiniz.

Erken Teşhisin Önemi: Otizmi önleyecek bir tedavi yöntemi henüz bulunamadığı için erken teşhis ile özel eğitim programları oluşturularak bazı davranışların görülmesi engellenebilir. Otizmde her bireyde farklı bulgulara ve davranışlara yol açar. Bu yüzden tedavi, kişiye özel olarak düzenlenir. Sistematik ve sürekli eğitimle otizm spektrum tanısı alan çocukların eksiklikleri azaltılabilmektedir. Bu tedavilerin yanı sıra bazı semptomlara yönelik ilaçlarda verilebilir.

Comments


bottom of page