top of page
Ara

Otopsi ProsedürleriOtopsi Nedir?

Otopsi kesin ölüm nedenini belirlemek için ölü bir vücudun tıbbi muayenesidir. Yasal olarak otopsi Cumhuriyet Savcısı huzurunda bir adli tıp doktoru, bir patolog ve iki pratisyen hekim ile gerçekleştirilir.


Otopsi Ne Zaman Yapılır?

Biri adli tabip, diğeri doktor tarafından istenilen iki tür otopsi vardır.


Adli Tabip Otopsisi: Adli tabip, beklenmedik ölümleri araştıran bağımsız bir adli makamdır. Şiddetli, ani veya doğal olmayan bir ölüm durumunda veya bir ceza soruşturmasının parçası olarak otopsi ister ve bulgularını bir soruşturmada kullanabilir. Adli tabip otopsi emri verdiyse akrabalarından izin istemelerine gerek yoktur, çünkü belirli ölüm türlerini araştırmak için yasal görevleri vardır.


Otopsi Onayı: Bir doktor, bir hastalık veya tıbbi araştırma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir otopsi isteyebilir. Bu, kalıtsal sorunları belirleyerek ve daha genel olarak gelecekte tıbbi bakımı ilerleterek ölen kişinin ailesine yardımcı olabilir. Bir doktor otopsi yapmak isterse ölünün yakınlarından izin isteyecektir. Prosedürü paylaşıp belirli organları çıkarabilmek için onay almak zorundadır.


Otopsi İçin Adli Tıp Kabul Şartları Nelerdir?

Otopsiye gönderilen cesetler bir ceset torbasında gönderilmelidir. Çanta fermuarlı ve kapalı olmalıdır. Otopsi raporu, otopsi talebini belirten savcılık yazısı ve diğer sorular (ya da şüpheler) ile birlikte hazırlanmalıdır. Olay yerinde gerçekleşen bir ölümün otopsisi sırasında, yetkili personeli dışında hiç kimse cesede dokunamaz. Cenazeyi Adli Tıp Kurumu’na teslim eden görevlinin açık kimliği ve sicil numarası belirtilmelidir. Başka laboratuvarlarda araştırma için kadavradan numune alınması durumunda bu ayrıntının da belirtilmesi zorunludur. Tıbbi bir tesiste ya da olay yerindeki bir kadavradan numune alınmış ve numune cesetle birlikte gönderilmişse toplama tarihi ve saati gibi tanımlayıcı bilgiler içeren kutularda listelenmelidir. Tırnak ve eldeki kurşun yarası gibi numunelerin alınması gerektiğinde ceset torbasına konulmadan önce elin bilek boyu kağıt torba ile korunması gerekir. Bir giysi inceleme talebi olması durumunda ise giysi kurutulmalı ve vücuttan ayrı olarak kapalı bir bez torbaya yerleştirilmelidir. Boğulma gibi durumlarda bir aracın arama için askıya alınması halinde araç kadavranın boynundan ayrılmadan (çözülmüşse ayrı bir mühürlü çanta içinde) gönderilmelidir.

Otopside Hangi İşlemler Gerçekleştirilir?

Patolog vücudun dışını inceler, vücudu açar ve organları kontrol eder; doku örnekleri alır. Nadiren, ölüm nedenini belirlemek amacıyla ayrıntılı inceleme yaparak organları çıkarır. Çoğu durumda organları geri koyar, ancak bazen daha fazla test için organları saklaması gerekebilir. Patoloğun örneklerle işi bittiğinde ise hastane tarafından organlar imha edilir. Bu işlem sıklıkla dört ay sonra gerçekleştirilir.


Otopsiden Sonra Organ Bağışı Yapılabilir Mi?

Kişi kayıtlı bir organ bağışçısıysa ancak ölümünün bir adli tabibe bildirilmesi gerekiyorsa, organ bağışı yapılmadan önce adli tabip ve yakınları onay vermelidir. Adli tabip bağış için onay verirse bu defa otopsi sınırlı uygulanır.


Kaynaklar ve İleri Okuma

2- Lunetta, P. (2016). Autopsy findings: drowning and submersion deaths.

Comments


bottom of page