top of page
Ara

Tek Gözde İki İris: Polycoria (Polikori)


Polikori, göz bebeklerini (pupilla) etkileyen ve nadir görülen bir göz hastalığıdır. 1000 kişide %0.2 oranında görülen Polikori, sadece bir gözü veya her iki gözü de etkileyebilir. Tek gözde iki iris, iki retina ve iki kornea bulunması durumudur. Genellikle çocukluk çağında bulunur, ancak daha sonraki yaşamlarına kadar teşhis edilemeyebilir. İki tür Polikori vardır. Bu tipler şunlardır:


Gerçek Polikori: Bir gözde iki veya daha fazla ayrı göz bebeği, iris, kornea ve retina bulunması durumudur. Her göz bebeğinin kendi sağlam sfinkter kası bulunur. Her göz bebeği ayrı ayrı daralır ve genişler. Bu durum görmeyi zorlaştırır. Daha net değil, aksine daha bulanık bir görüş ile sonuçlanır. Son derece nadir görülür.


Yanlış veya Psödopolikori: Bir gözde iki veya daha fazla göz bebeği, iris, kornea ve retinanın bulunmasıyla birlikte, ayrı sfinkter kasları yoktur. Psödopolikori’de, iriste bulunan delikler ek göz bebekleri gibi görünür. Bu delikler genellikle irisin sadece bir kusurudur ve görmeyle ilgili herhangi bir soruna neden olmaz.


Polikori belirtileri genellikle birden fazla iris kasına sahip olmanın bir ürünüdür. İris, göz bebeğinin etrafında bulunan ve göze rengini veren damarlı bir kas halkasıdır. Kasılıp gevşeyerek göz bebeğinin küçülüp büyümesini sağlar ve bu şekilde göze ne kadar ışık gireceğini kontrol eder. Polikori’de, göz bebekleri normalden daha küçük olma eğilimindedir ve irisin tekli parçaları ile ayrılır. Bu durum gözünüze daha az ışık girdiği anlamına gelebilir, bu da görüşünüzü karartabilir. Göz bebekleri etkili bir şekilde çalışmadığı için odaklanmakta zorluk çekebilirsiniz.


Polikori’nin birincil belirtisi iki göz bebeğinin ortaya çıkmasıdır. Diğer belirti ve semptomlar ise şu şekilde sıralanabilir:


 • Etkilenen gözde bulanık görme

 • Etkilenen gözde zayıf, loş veya çift görme

 • Bir veya tüm fazladan göz bebeklerinin dikdörtgen şekle sahip olması

 • Parlama ile ilgili sorunlar

 • Göz bebekleri arasında iris doku köprüsü


Polikori’nin altta yatan nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte, ilişkili bazı koşullar vardır, örneğin:


 • Bağımsız retina

 • Polar katarakt

 • Glokom (göz tansiyonu)

 • Göz bebeği kenar boşluklarının anormal gelişimi

 • Anormal göz gelişimi


Polikori hastalığına sahip olan bazı insanlar herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymazlar çünkü görüşleri bunu gerektirecek kadar etkilenmez. Görme koşulları zorlaşanlar için ise cerrahi müdahale olası bir tedavi seçeneğidir. Bununla birlikte Gerçek Polikori çok nadir olduğundan dolayı, bunun için en iyi tedavileri belirlemek zor olabilir. Bir örnek çalışma, ameliyatın başarılı bir tedavi seçeneği olduğunu göstermiştir. Bu tip ameliyatlara “Pupilloplasti” denir. İrislerin birleştirilip tek bir göz bebeği elde edilmesi işlemidir. Bu işlem sayesinde Polikori hastalığı düzeltilebilmektedir.


Kaynaklar ve İleri Okuma

 1. https://www.healthline.com/health/polycoria#treatment-options

Comments


bottom of page