top of page
Ara

Yaygın Bir Astım İlacı, COVID Hastalığından Günler Kurtarabilir!
Ciddi COVID-19 riski taşıyan 4.600'den fazla kişide yapılan klinik araştırma, solunabilir bir astım ilacının hastalık semptomlarının süresini yaklaşık 3 gün kısalttığını buldu.


Astım ilacı olan budesonid, ucuz ve yaygın olarak bulunan solunabilir bir steroiddir. İngiltere, Oxford Üniversitesi'nden Christopher Butler ve Richard Hobbs ve meslektaşları, COVID-19 semptomları olan ancak hastaneye kaldırılmayan kişilerde budesonid test etti.


Katılımcılar 65 yaş üstü ya da 50 yaşın üzerinde ve COVID-19 komplikasyonları riskini arttıracak koşulları bulunan iki gruptan oluşturuldu. Katılımcılar rastgele olarak ilacı almak veya bir kontrol grubuna hizmet etmek üzere dağıtıldı, ancak hiçbiri plasebo grubunda değildi. Yani, hem katılımcılar hem de araştırmacılar ilacı kimin aldığını biliyorlardı.


İki hafta boyunca günde iki kez budesonid alanlar, COVID-19 semptomlarının steroid kullanmayanlara göre üç gün önce sona erdiğini bildirdi. Sonuçlar henüz hakem tarafından incelenmemiştir. 

Yeniden uyarlanmıştır, İngilizce'den çevrilmiştir.

Image: Ulises Ruiz/AFP/Getty

Comments


bottom of page