top of page
Ara

Gebelikte Alkol Tüketimi: Fetal Alkol SendromuFetal alkol sendromu, bir çocuğun anne karnında alkole maruz kalmasından kaynaklanan bir durumdur. Bu durum beyin hasarına ve büyüme sorunlarına neden olur. Fetal alkol sendromunun neden olduğu sorunlar çocuktan çocuğa değişir, neden olduğu kusurlar ne yazık ki geri döndürülemez. Gebelik sırasında tüketilmesi güvenli olduğu bilinen bir alkol miktarı yoktur. Gebelik sürecinde alkol tüketimi, anne karnındaki bebeği fetal alkol sendromu riskine sokmaktadır.


Hastalığın Belirtileri

Fetal alkol sendromu semptomları kişiden kişiye değişmekle birlikte; fiziksel kusurların, zihinsel veya bilişsel engellerin ve günlük yaşamla ilgili ve bunlarla başa çıkma sorunlarının bir karışımını içerebilir.


Fiziksel Sorunlar

●Küçük gözler, son derece ince bir üst dudak; kısa, kalkık bir burun ve burun ile üst dudak arasında pürüzsüz bir cilt yüzeyi dahil olmak üzere ayırt edici yüz özellikleri

● Eklemlerin, uzuvların ve parmakların deformiteleri

● Doğumdan önce ve sonra yavaş fiziksel büyüme

● Görme güçlükleri veya işitme sorunları

● Küçük baş çevresi ve beyin boyutu

● Kalp kusurları ve böbrekler ve kemiklerle ilgili sorunlar


Beyin ve Merkezi Sinir Sistemi Sorunları

● Kötü koordinasyon veya denge

● Zihinsel yetersizlik, öğrenme bozuklukları ve gecikmiş gelişim

● Zayıf hafıza

● Dikkat ve işleme bilgisi ile ilgili sorunlar

● Akıl yürütme ve problem çözmede zorluk

● Seçimlerin sonuçlarını belirlemede zorluk

● Zayıf yargılama becerileri

● Gerginlik veya hiperaktivite

● Hızla değişen ruh halleri


Sosyal ve Davranışsal Sorunlar

● Okulda karşılaşılacak zorluklar

● Diğer insanlarla geçinirken sorun yaşamak

● Zayıf sosyal beceriler

● Değişikliğe uyum sağlamada veya bir görevden diğerine geçişte sorunlar

● Davranış ve dürtü kontrolü ile ilgili sorunlar

● Kötü zaman kavramı

● Görevde kalma sorunları

● Bir hedefe yönelik planlama veya çalışma zorluğu


Hastalığın İzlediği Süreç

Alkol kan dolaşımına girer ve plasentayı geçerek gelişmekte olan fetüse ulaşır. Alkol gelişmekte olan bebekte, annenin kendi vücudundan daha yüksek kan/alkol konsantrasyonlarına neden olur. Çünkü bir fetüs, alkolü bir yetişkinden daha yavaş metabolize eder. Alkol, bebeğe oksijen verilmesini ve optimal beslenmeyi engeller. Doğumdan önce alkole maruz kalmak doku ve organların gelişimine zarar verebilir ve bebekte kalıcı beyin hasarına neden olabilir.


Gebe iken ne kadar çok alkol tüketilirse, doğmamış bebek için risk o kadar artar. Bebeğin beyni, kalbi ve kan damarları gebeliğin ilk haftalarında, henüz gebelik bilinmeden önce gelişmeye başlar.


Yüz özelliklerinin, kalbin ve kemikler de dahil olmak üzere diğer organların ve merkezi sinir sisteminin bozulması, ilk trimesterde alkol almanın bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, risk gebelik sırasında herhangi bir zamanda mevcuttur.


Ne Zaman Hekim Kontrolü Yapılmalı?

Gebe iseniz ve alkol tüketimini bırakamıyorsanız, doğum uzmanınızdan, birinci basamak hekiminizden veya ruh sağlığı uzmanınızdan yardım isteyin. Erken teşhis, fetal alkol sendromlu çocuklar için uzun vadeli problem riskini azaltmaya yardımcı olabileceğinden, gebe iken alkol alıp almadığınızı çocuğunuzun hekimine bildirin. Yardım aramadan önce sorunların ortaya çıkmasını beklemeyin.


Kaynaklar ve İleri Okuma

Comments


bottom of page