top of page
Ara

Obezite COVID-19'un Uzun Vadeli Komplikasyon Riskini Artırıyor


Cleveland Clinic'te yapılan bir çalışma, orta veya şiddetli obeziteye sahip COVID-19 hastalarının, obeziteye sahip olmayan hastalara kıyasla, hastalığın uzun vadeli sonuçlarını yaşama riskinin daha yüksek olabileceğini gösterdi. Çalışma yakın zamanda Diyabet, Obezite ve Metabolizma Dergisi'nde çevrimiçi olarak yayımlandı.


Çok sayıda çalışma obeziteyi, hastalığın erken evresinde hastaneye yatış, yoğun bakım ve ventilatör desteği gerektirebilecek ciddi bir COVID-19 formunun gelişmesi için bir risk faktörü olarak tanımlamıştır. Birçok faktörün neden olduğu karmaşık bir hastalık olan obezite, kardiyovasküler hastalıklar, kan pıhtıları ve akciğer hastalıkları ile yüksek oranda ilişkilidir. Ek olarak obezite, bağışıklık sistemini zayıflatır ve kronik bir inflamatuar durum oluşturur. Bu koşullar, COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2 enfeksiyonundan sonra kötü sonuçlara yol açabilir.


Bu gözlemsel çalışmada araştırmacılar, Mart 2020'den Temmuz 2020'ye kadar beş aylık bir süre içinde Cleveland Clinic'te COVID-19 testi yaptıran ve pozitif sonuçlanan hastaların kaydını kullandılar.


Araştırmacılar, yapılan ilk pozitif testi takiben 30 gün veya daha sonra meydana gelen olası uzun vadeli komplikasyonlarının üç göstergesini (hastaneye yatış, mortalite ve tanısal tıbbi testlere duyulan ihtiyaç) incelediler. Sonuçlar, vücut kitle indekslerine (VKİ) göre beş hasta grubu arasında karşılaştırıldı: 18.5-24.9 (normal), 25-29.9 (aşırı kilolu), 30-34.9 (hafif obezite), 35-39.9 (orta obezite) ve 40 veya daha fazla (şiddetli obezite).


Çalışma, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun Akut Sonrası Sekeli (PASC) olarak adlandırılan bir sağlık durumunun COVID-19'dan kurtulanlarda son derece yaygın bir sorun olduğunu tespit etti. Spesifik olarak, COVID-19'un akut fazından sonraki 10 aylık takip sırasında, çalışma katılımcılarının %44'ünün hastaneye yatırılması gerekti ve %1'i öldü. Ayrıca, sonuçlar normal VKİ'li hastalarla karşılaştırıldığında, orta ve şiddetli obezitesi olan hastalarda hastaneye yatış riskinin sırasıyla %28 ve %30 daha yüksek olduğunu göstermiştir. Normal vücut kitle indeksi olan hastalarla karşılaştırıldığında farklı tıbbi sorunları değerlendirmek için tanı testlerine duyulan ihtiyaç, orta ve şiddetli obezitesi olan hastalarda sırasıyla %25 ve %39 daha yüksektir.


Daha spesifik olarak, kardiyak, pulmoner, vasküler, renal, gastrointestinal ve zihinsel sağlık sorunlarını değerlendirmek için tanısal testlere duyulan ihtiyaç, normal vücut kitle indeksine sahip hastalara kıyasla vücut kitle indeksi 35 veya daha yüksek olan hastalarda önemli ölçüde daha yüksekti.


Cleveland Clinic'in Endokrinoloji ve Metabolizma Enstitüsü Başkanı ve araştırmanın ortak araştırmacısı Bartolome Burguera," Bu çalışmanın gözlemleri, hiper-inflamasyon, immün disfonksiyon ve komorbiditeler gibi obeziteye sahip hastalarda altta yatan mekanizmalarla açıklanabilir. Bu koşullar, obeziteye sahip hastalarda COVID-19'un akut fazında kötü sonuçlara yol açabilir ve muhtemelen bu hasta popülasyonunda COVID-19'un uzun vadeli komplikasyon riskinin artmasına neden olabilir." diye belirtti.


Kaynaklar ve İleri Okuma


  1. Ali Aminian, James Bena, Kevin M. Pantalone, Bartolome Burguera. Association of Obesity with Post‐Acute Sequelae of COVID‐19 (PASC). Diabetes, Obesity and Metabolism, 2021; DOI: 10.1111/dom.14454

  2. https://www.sciencedaily.com/releases/2021/06/210603171255.htm


Comentarios


bottom of page