top of page
Ara

Suda Çözünen E Vitamini Bileşikleri Doğrudan SARS-CoV - 2 Replikasyonunu İnhibe Ediyor!


Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araştırmacılar, suda çözünen E vitamini türevlerinin (α-tokoferol), ciddi akut solunum yolu sendromuna neden olan SARS-CoV-2’ye karşı güçlü antiviral aktivite gösterdiğini göstermiştir. Birmingham'daki Alabama Üniversitesi'nden Kevin Harrod ve meslektaşları, bileşiklerin viral genomun transkripsiyonu ve replikasyonu için çok önemli bir enzim olan SARS-CoV-2 RNA bağımlı RNA polimerazını (RdRp) inhibe etmek için antiviral bir ilaç olan remdesivir ile sinerjize olduğunu buldu.


Etkili antiviral tedavileri hızlı bir şekilde tanımlamak için yoğun araştırma çabaları büyük ölçüde mevcut ilaçların yeniden kullanılmasına odaklanmış olsa da, şimdiye kadar sadece nükleotid analogları sınıfına ait yeni bir antiviral ilaç olan remdesivir bir COVID-19 tedavisi olarak yetkilendirilmiştir ve klinik faydaları mütevazıdır.Harrod ve meslektaşları,” Burada, SARS-CoV-2'ye karşı antiviraller olarak yeniden kullanım için FDA (Food and Drug Administration - Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı bileşiklerin yeni bir yapay zeka sorgusunu kullandık ve güçlü antiviral aktiviteye ve remdesivir ile sinerjiye sahip tokoferol türevlerini belirledik. " diyor. Ekip, birçok tokoferol türevinin insanlarda kullanım için güvenli olduğu düşünüldüğünde, bulguların önemli etkileri olduğunu söylüyor.


Son yıllarda ciddi boyutta koronavirüs vakasının ortaya çıkması, geniş spektrumlu girişimsel stratejilere duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Covıd-19'a karşı korunmak için etkili aşıların benzeri görülmemiş bir şekilde geliştirilmesine ve yetkilendirilmesine rağmen, çığır açan SARS-CoV-2 enfeksiyonları, aşı duraksamaları ve aşıların dünya çapında eşitsiz dağılımı, ciddi hastalık ve ölüm oranını sınırlayacak terapötik (tedavi edici) müdahalelere duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Şu anda, FDA onaylı ilaç remdesivir, sınırlı etkinlik ve intravenöz uygulamanın sınırlandırılması ile birlikte, bugüne kadar klinik sonuçların iyileşmesini gösteren tek antiviraldir.Ekip, SARS-CoV-2'ye karşı antiviraller olarak yeniden kullanım için FDA onaylı bileşiklerin yapay zeka odaklı siliko ekranını kullanarak, in vitro tarama için öncelik verdikleri yaklaşık 100'ünü tanımladı. Bu, SARS-CoV - 2 yayılımını sadece 10µm konsantrasyonda %90'dan fazla azaltan 12 bileşiğin tanımlanmasına öncülük etti. Daha sonra, araştırmacılar bu en iyi 12 bileşiğin 5’inin, insan akciğer epitel hücre çizgisi Calu3'te SARS-CoV-2 yükünü %90'dan fazla azalttığını bulmuşlardır. Bu ilaçların dördü – niklosamid, remdesivir, lopinavir ve d-α-tokoferol polietilen glikol süksinat (TPGS) – VeroE6 hücrelerinde yerleşik SARS-CoV-2 enfeksiyonunun önlenmesinde maksimum etkinlik gösterdi. Ek olarak, en iyi 12 bileşiğin 11'i mevsimsel betakoronavirüs OC43'E karşı güçlü antiviral aktivite göstermiştir, bu da bileşiklerin çoğunun betakoronavirüslere karşı daha geniş ölçüde etkili olduğunu göstermektedir.


Harrod ve meslektaşları sinerjik kombinasyonlar için en iyi bileşikleri taradıklarında, remdesivir ve TPG'lerin bir kombinasyonunun antiviral etkide 8 kat artışa neden olduğunu buldular. Araştırmacılar, çalışmanın TPG'LERİ SARS-CoV-2 ve β-koronavirüslere karşı etkili bir antiviral olarak tanımladığını ve bunun da remdesivir ile güçlü bir sinerji gösterdiğini söylüyor. Ekip,” Bu bulgular, TPG’ler de dahil olmak üzere birçok tokoferol türevinin insanlar için güvenli olduğu, oral olarak biyoyararlanımı olduğu ve SARS-CoV-2 enfeksiyonu için onaylanmış tek antiviral aktiviteyi önemli ölçüde artırdığı göz önüne alındığında önemlidir. " dedi.


Kaynaklar ve İleri Okuma

  1. https://www.news-medical.net/news/20210715/Water-soluble-vitamin-E-compounds-directly-inhibit-SARS-CoV-2-replication-and-synergize-with-remdesivir.aspx

Comments


bottom of page