top of page
Ara

Telepati İle Düşünce Transferi Mümkün Mü?


Telepati, bireyler arasında bilinen beş duyunun yardımı olmaksızın gerçekleştiği ileri sürülen bilgi aktarımıdır. Bir başka deyişle, telepati parapsikolojide incelenen paranormal bir yetenek olup, bireyler arasında duyular-dışı algılama yoluyla düşünce, fikir, duyum veya imajların aktarılmasını sağladığı ileri sürülen tesir irtibatıdır. Düşünce aynı madde ve ışık gibi atomun en küçük parçacıkları olan kuant taneciklerinden oluşan bir enerjidir. Her ne kadar elimizde tutamasak da gözümüzle göremesek de düşünce enerjiden oluşan bir maddedir. Dolayısıyla düşünce de atomlardan oluşur. Söylediğimiz her kelime gibi düşündüğümüz her şey evrende kendine yer bulur. Eğer uygun verici ve alıcılar mevcutsa mekan ve zaman tanımaz. Eğer telepatik gücünüz var ise, ABD’de yaşayan bir yakınınızla iletişim kurabilir, ona mesaj gönderebilirsiniz.Terim eski Yunanca’daki “uzak” anlamına gelen tele sözcüğü ile “etkilenme, tesir almış olma, hissetme” anlamlarına gelen patheia sözcüğünün birleştirilmesiyle elde edilmiş olup Fredric W. H. Myers tarafından 1882’de ortaya atılmıştır.

Telepatide, alıcı ve verici olmak üzere en az iki kişi vardır. Tesiri gönderen ya da düşüncesini yayan, gönderen kimseye verici, gönderileni almaya çalışan kişiye alıcı denir. Telepati yeteneğine sahip bazı” alıcı” telepatların diğer insanların zihinlerini okuma yeteneği oldukları söylenir. Telepati psikokinezi ile birlikte parapsikolojik araştırmanın iki temel araştırma alanını oluşturur. Bu alanda telepatiyi tam anlamıyla keşfetmek ve anlamak üzere sürdürülen birçok araştırma vardır. Telepatinin nasıl, ne yolla gerçekleştiği hakkında çeşitli varsayımlar ortaya atılmışsa da, henüz kesin bir sonuca ulaşılamamıştır.

Comments


bottom of page